Tìm kiếm

Prairie tự hào khi góp phần công sức vào dự án khu nhà ở Vĩnh Hoàn. Với kỹ thuật chuyên môn, KTS Ken Nguyen cùng đội ngũ trẻ tài ba tạo nên bản thiết kế khu nhà ở shophouse Vĩnh Hoàn với phong cách hiện đại, đầy đủ công năng, đem đến sự tiện nghi […]

Shophouse Vĩnh Hoàn
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-18
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-19
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-24
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-25
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-23
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-20
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-21
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-22
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-26
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-27
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-28
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-29
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-30
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-31
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-32
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-33
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-34
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-1
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-2
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-3
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-4
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-5
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-6
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-7
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-9
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-10
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-11
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-12
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-13
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-14
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-15
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-16
 • thiet-ke-noi-that-khu-nha-o-shophouse-vinh-hoan-17
THÔNG TIN DỰ ÁN

Prairie tự hào khi góp phần công sức vào dự án khu nhà ở Vĩnh Hoàn. Với kỹ thuật chuyên môn, KTS Ken Nguyen cùng đội ngũ trẻ tài ba tạo nên bản thiết kế khu nhà ở shophouse Vĩnh Hoàn với phong cách hiện đại, đầy đủ công năng, đem đến sự tiện nghi […]

Shophouse Vĩnh Hoàn