Tìm kiếm

Với Prairie VN, địa lý không ngăn cản nhiệt huyết làm đẹp cho đời, một dự án thiết kế kiến trúc – nội thất nhà phố hiện đại cho gia đình chị Tiên tại Phước Tân, Biên Hòa vừa được KTS Ken Nguyen và cộng sự hoàn thiện. Bộ hồ sơ thiết kế mang đến […]

Thiết kế kiến trúc nội thất nhà phố tại Phước Tân, Biên Hòa – Chị Tiên
 • thiet-ke-kien-truc-ngoai-that-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien
 • thiet-ke-kien-truc-ngoai-that-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-1
 • thiet-ke-kien-truc-ngoai-that-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-2
 • thiet-ke-ngoai-that-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien
 • thiet-ke-noi-that-phong-bep-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-1
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-2
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-3
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-4
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-5
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-6
 • thiet-ke-noi-that-phong-ngu-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-7
 • thiet-ke-noi-that-phong-tho-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien
 • thiet-ke-noi-that-phong-tho-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-1
 • thiet-ke-noi-that-phong-tho-nha-pho-phuoc-tan-dong-nai-chi-tien-2
THÔNG TIN DỰ ÁN

Với Prairie VN, địa lý không ngăn cản nhiệt huyết làm đẹp cho đời, một dự án thiết kế kiến trúc – nội thất nhà phố hiện đại cho gia đình chị Tiên tại Phước Tân, Biên Hòa vừa được KTS Ken Nguyen và cộng sự hoàn thiện. Bộ hồ sơ thiết kế mang đến […]

Thiết kế kiến trúc nội thất nhà phố tại Phước Tân, Biên Hòa – Chị Tiên